عسلویه

نام زلزله عسلویه
تاریخ وقوع - میلادی 2018/02/25 16:36:01
تاریخ وقوع - شمسی 1396/12/06 20:06:01
تعداد شتابنگاشت های ثبت شده 3
  شتابنگاشت های ثبت شده
شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی ML MW MN MS mb مرجع نام ایستگاه نام لاتین کد ایستگاه
7801 2018/02/25 16:36:01 42 27.59 52.5 16 4.6 IGTU بندرسیراف 1(طاهری) Bandar-e-Taheri1 BTH
7800 2018/02/25 16:36:01 28 27.59 52.5 17 4.6 IGTU بندرعسلویه1 Bandar-e-Asaluyeh1 BSL1
7802 2018/02/25 16:36:01 16 27.59 52.5 32 4.6 IGTU جم Jaam GAM