تنگ ارم

نام زلزله تنگ ارم
تاریخ وقوع - میلادی 2017/09/03 12:49:00
تاریخ وقوع - شمسی 1396/06/12 17:19:00
تعداد شتابنگاشت های ثبت شده 3
  شتابنگاشت های ثبت شده
شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی ML MW MN MS mb مرجع نام ایستگاه نام لاتین کد ایستگاه
7192 2017/09/03 12:49:00 37 29.04 51.68 23 4.7 IGTU بوشکان Bushkan BOK
7191 2017/09/03 12:49:00 0.85 29.04 51.68 82 4.7 IGTU شبانکاره1 shabankareh1 SBk1
7193 2017/09/03 12:49:00 51 29.04 51.68 19 4.7 IGTU تنگ ارم Tange Eram TEA