بجنورد

نام زلزله بجنورد
تاریخ وقوع - میلادی 2017/05/13 18:00:58
تاریخ وقوع - شمسی 1396/02/23 22:30:58
تعداد شتابنگاشت های ثبت شده 10
  شتابنگاشت های ثبت شده
شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی ML MW MN MS mb مرجع نام ایستگاه نام لاتین کد ایستگاه
7074/01 2017/05/13 18:00:58 624 37.58 57.19 23 5.8 BHRC ناوه Naveh NAV
7094/01 2017/05/13 18:00:58 494 37.58 57.19 16 5.8 BHRC سد شیرین دره1 Shirindareh Dam1 SID1
7070 2017/05/13 18:00:58 121 37.58 57.19 27 5.8 BHRC گرمخان Garmkhan GRK
7072 2017/05/13 18:00:58 77 37.58 57.19 44 5.8 BHRC گیفان Gifan GYF
7073 2017/05/13 18:00:58 44 37.58 57.19 41 5.8 BHRC راز Raz RAZ
7071 2017/05/13 18:00:58 39 37.58 57.19 57 5.8 BHRC رباط Robat RBT
7962/01 2017/05/13 18:00:58 24 37.58 57.19 70 5.8 BHRC شیروان Shirvan SVN
7075 2017/05/13 18:00:58 23 37.58 57.19 38 5.8 BHRC شوقان Showgan SHQ
7092 2017/05/13 18:00:58 18 37.58 57.19 100 5.8 BHRC فاروج Farooj FRJ
7091 2017/05/13 18:00:58 11 37.58 57.19 67 5.8 BHRC سد بارزو1 Barezoo Dam1 BRE1

 

در تاریخ 23 اردیبهشت 1396 در ساعت 22:30:58 زمین‌لرزه ‌ای با بزرگی 7/5 (موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران) ناحیه ای در شمال غرب شهرستان بجنورد در استان خراسان شمالی را به لرزه درآورد. این زمین‌لرزه توسط 6 ایستگاه شتابنگاری شبکه ملی شتابنگاری زلزله به ثبت رسیده است. حداکثر شتاب در ایستگاه شتابنگاری ناوه با شتابی در حدود 635 سانتی ‌متر بر مجذور ثانیه به ثبت رسیده است.  ایستگاه شتابنگاری گرمخان، رباط، گیفان، راز و شوقان این زمین‌لرزه را ثبت کرده‌اند.