شمال شرق فریمان

نام زلزله شمال شرق فریمان
تاریخ وقوع - میلادی 2017/04/05 06:09:08
تاریخ وقوع - شمسی 1396/01/16 10:39:08
تعداد شتابنگاشت های ثبت شده 19
  شتابنگاشت های ثبت شده
شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی ML MW MN MS mb مرجع نام ایستگاه نام لاتین کد ایستگاه
6996 2017/04/05 06:09:08 121 35.89 60.37 53 6.1 BHRC نصرآباد Nasr Abad NAA
7000 2017/04/05 06:09:08 113 35.89 60.37 69 6.1 BHRC صالح آباد Saleh Abad SAL
7001 2017/04/05 06:09:08 55 35.89 60.37 77 6.1 BHRC تربت جام Torbate Jam TBJ
7008 2017/04/05 06:09:08 41 35.89 60.37 86 6.1 BHRC مشهد1 Mashhad1 MSH1
7029/01 2017/04/05 06:09:08 39 35.89 60.37 100 6.1 BHRC طرقبه Torqabe TGB
7003 2017/04/05 06:09:08 35 35.89 60.37 93 6.1 BHRC مشهد5 Mashhad5 MSH5
6995 2017/04/05 06:09:08 34 35.89 60.37 52 6.1 BHRC فریمان Fariman FRM
6999 2017/04/05 06:09:08 32 35.89 60.37 89 6.1 BHRC مشهد3 Mashhad3 MSH3
7013 2017/04/05 06:09:08 26 35.89 60.37 86 6.1 BHRC مشهد6 Mashhad6 MSH6
6998 2017/04/05 06:09:08 26 35.89 60.37 84 6.1 BHRC چخماق Chakhmagh CMG
7025 2017/04/05 06:09:08 20 35.89 60.37 84 6.1 BHRC امام تقی Emam Taghi EMT
7027 2017/04/05 06:09:08 16 35.89 60.37 71 6.1 BHRC گنبدلی Gonbadli GNB
7002 2017/04/05 06:09:08 14 35.89 60.37 85 6.1 BHRC فارمد Farmad FMD
7031/01 2017/04/05 06:09:08 14 35.89 60.37 81 6.1 BHRC مشهد8 Mashhad8 MSH8
7004 2017/04/05 06:09:08 13 35.89 60.37 166 6.1 BHRC سنگان Sangan SNG
7028 2017/04/05 06:09:08 13 35.89 60.37 134 6.1 BHRC کلات نادری Kalat Naderi KLT
6997 2017/04/05 06:09:08 12 35.89 60.37 102 6.1 BHRC سرخس Sarakhs SAS
7006 2017/04/05 06:09:08 10 35.89 60.37 147 6.1 BHRC خواف Khaf KHF
7005 2017/04/05 06:09:08 10 35.89 60.37 103 6.1 BHRC زاوین سفلی Zavin Sofla ZVS

در ساعت 10:39:08 وقت محلی روز 16 فروردین 1396 زمین‌لرزه ‌ای با بزرگای 6.2 (شبکه شتابنگاری کشور) مناطقی از استان خراسان رضوی در جنوب شرقی شهر مشهد و شمال شرقی فریمان را به لرزه در آورد. این زمین‌لرزه که در مناطق وسیعی از استان خراسان و بخشهای مرزی کشور افغانستان به شدت احساس گردید و توسط 18 ایستگاه شتابنگاری شبکه ملی شتابنگاری کشور به ثبت رسید. حداکثر شتاب ثبت شده از این زمین‌لرزه در ایستگاه شتابنگاری نصر آباد در فاصله 52 کیلومتری کانون زمین‌لرزه با شتابی برابر با 121/9 سانتی متر بر مجذور ثانیه ثبت شده است. دورترین ایستگاه ثبت کننده این زمین لرزه ایستگاه سنگان در فاصله 161 کیلومتری رومرکز زمین‌لرزه بوده است. شتاب در این ایستگاه 13 سانتی متر بر مجذور ثانیه بوده است.