شبکه شتابنگاری زلزله ایران - آخرین شتابنگاشت های ثبت شده

نام ایستگاه نام لاتین شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب زمین عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی ML MW MN MS mb مرجع کد ایستگاه
حرجند Horjand 7215/02 2017/09/21 19:28:39 12 30.73 57.4 24 4.8 IGTU KJA
کرمان3 Kerman 7217 2017/09/21 19:28:39 1 30.73 57.4 61 4.8 IGTU KER3
کرمان3 Kerman 7211 2017/09/20 00:08:14 3 30.71 57.4 59 5 IGTU KER3 زلزله هجدک
راور Ravar 7213 2017/09/20 00:08:14 10 30.71 57.4 85 5 IGTU RVR زلزله هجدک
حرجند Horjand 7215/01 2017/09/20 00:08:14 27 30.71 57.4 24 5 IGTU KJA زلزله هجدک
دوبران2 Doobaran2 7212 2017/09/19 13:26:09 0.93 27.89 54.05 59 4.8 IGTU DBR2
لار Lar 7214 2017/09/19 13:26:09 32 27.89 54.05 35 4.8 IGTU LAR
کوره Kooreh 7216 2017/09/19 13:26:09 41 27.89 54.05 25 4.8 IGTU KRH
بجنورد 1 Bojnoord 1 7208 2017/09/17 23:11:25 1 37.42 57.48 16 2.5 IGTU BOJ1
دوبران2 Doobaran2 7207 2017/09/17 11:10:25 24 28.41 54.12 6 3.5 IGTU DBR2
برای مشاهده دیگر شتابنگاشت های ثبت شده به صفحه جستجوی شتابنگاشت ها مراجعه کنید.